Slide background

IM21LOGO

Πρός ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Κατά τάς συχνάς ποιμαντορικάς περιοδείας μου ἀνά τήν Μάνη, τήν ἐμπλουτισμένην ἀπό ἑκατοντάδες Ἱερούς Ναούς, παρεκκλήσια καί ἐξωκκλήσια, ἔχω διαπιστώσει, ἰδίοις ὄμμασι, μετά λύπης, ὅτι ὑφίσταται μία καταστρατήγησις καί φθορά τοιχογραφιῶν σέ ἀρκετούς ναούς.

Εἰδικότερα, ὑπάρχουν ἐμπεπηγμένα διάφορα καρφιά, μικρά ἤ μεγάλα ἐπάνω εἰς τάς τοιχογραφίας ἤ καί ἔχουν χαραχθεῖ μέ αἰχμηρά ἀντικείμενα διάφορα ὀνόματα ἤ ἄλλα τινά. Εἰς ἄλλας περιπτώσεις, τοιχογραφίες ἔχουν ἀσβεστωθεῖ ἤ ἐπάνω εἰς αὐτάς ἔχουν τοποθετηθεῖ ἄλλες φορητές εἰκόνες.

Τοῦτο τό φαινόμενο εἶναι ὅλως ἀπαράδεκτον, προσβλητικόν διά τούς εἰκονιζομένους ἁγίους καί ἀσεβές, μόνον γνώρισμα ἀδαῶν καί ἀμαθῶν ἀνθρώπων.

Ὅθεν ἐξαγγέλλομεν καί αὖθις, ὅπως καί εἰς τό παρελθόν ἐκάναμεν, τήν παροῦσαν ὑπηρεσιακήν Ἐγκύκλιον καί καθιστῶμεν τήν προσοχήν ἁπάντων ὑμῶν, κλήρου καί λαοῦ, ὅπως καμμία ἀπολύτως ἐπέμβασις δέν θά γίνεται εἰς τάς ἱεράς τοιχογραφίας τῶν ναῶν. Οἱ τοιχογραφίες θά παραμένουν ὡς ἔχουν, καθ' ὅτι ἀποτελοῦν ἱερά σεβάσματα καί συνάμα δεῖγμα τῆς ἁγιογραφικῆς τέχνης, τῶν βυζαντινῶν καί μεταβυζαντινῶν αἰώνων.

Διά τοῦτο, ἐν τέλει, προλαμβάνομεν νά ἐπιστήσωμεν τήν προσοχήν ἁπάντων ὑμῶν ἐπί τοῦ σοβαροῦ τούτου ζητήματος, ἵνα μή εὑρεθῶμεν εἰς τήν δυσάρεστον θέσιν ὅπως προχωρήσωμεν εἰς τά νομικά, ποιμαντορικά καί ἐκκλησιαστικά δέοντα.

Ταῦτα, τοίνυν, γινώσκοντες, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί τό ἄπειρον ἔλεος Αὐτοῦ, σύν τῇ παρ' ἡμῶν εὐχῇ, εἴη μετά πάντων ὑμῶν. Ἀμήν.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Μάνης Back To Top