Αγιασμός για την έναρξη της Αντιπυρικής περιόδου 2019

Σήμερα το πρωί, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας μετέβη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιπυραγού κ. Κων. Γραφάκου και τέλεσε αγιασμό επ’ ευκαιρία της ενάρξεως της αντιπυρικής περιόδου 2019 και αφού μίλησε κατάλληλα στους πυροσβέστες, τους ευλόγησε και τους ευχήθηκε δύναμη και βοήθεια του Θεού στο δύσκολο έργο τους.

Μετά την ομιλία του Σεβ., ο πρωτοσύγκελλος π. Συμεών Λαμπρινάκος ανέγνωσε την Εγκύκλιο του Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ για την αντιπυρική περίοδο η οποία και θ’ αναγνωσθεί σ’ όλους τους ιερούς ναούς την προσεχή Κυριακή. Τέλος, διενεμήθη σ’ όλους τους πυροσβέστες ένα βιβλίο του Σεβασμιωτάτου.

Ακολουθεί η Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Ἀπό τήν 1η Μαΐου εἰσήλθαμε στήν ἀντιπυρική περίοδο θέρους 2019, ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ στή χώρα μας, καί ὀφείλουμε ὅλοι μας νά προσέχουμε πολύ περισσότερο ἕνεκεν τῶν ὑψηλῶν θερμοκρασιῶν καί τῶν ἰσχυρῶν ἀνέμων πού παρουσιάζονται ὥστε νά μή προκληθεῖ πυρκαγιά.

Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι  λίαν εὐαισθητοποιημένη στό  θέμα τῆς προστασίας καί  ἀνάπτυξης τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος γιατί ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ Δημιουργός τοῦ κόσμου ἔδωκε τήν ἐντολή στόν ἄνθρωπο <<ἐργάζεσθαι καί  φυλάττειν τόν Παράδεισον>>, δηλαδή τόν κτιστόν ὄμορφο κόσμο, τήν πανίδα καί τήν χλωρίδα, τό ὅλο φυσικό περιβάλλον. Μή λησμονοῦμε ἄλλωστε ὅτι ὁ Χριστός ἔζησε μέσα στή φύση, τήν ἀγάπησε καί τήν εὐλόγησε. Ἔπειτα οἱ θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί κατ’ ἐξοχήν ὁ Μέγας Βασίλειος μέ τό σπουδαῖο ἔργο του <<Εἰς τήν Ἑξαήμερον>> ἀσχολήθηκαν μέ τήν γύρω μας κτίση, τήν φύση. Ἔτσι ὀφείλουμε νά ἀγαπᾶμε εἰδικότερα τόν δασικό μας  πλοῦτο, νά τόν προστατεύουμε, καί ἄν χρειαστεῖ  νά εἴμαστε πρόθυμοι ἀρωγοί στό ἔργο τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, ἡ ὁποία ἀξίως ἐπιτελεῖ τό καθῆκον της.

Εὔχομαι τήν ἄνωθεν

παρά τοῦ Ὑψίστου Χάριν, Ὑγείαν

καί Εὐλογίαν.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  Γ’

 

Για το φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ.