ploigisih3
bottom.png
πρόγνωση καιρού από το weather.gr

1

Ώρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή

08:30 π.μ. - 01:00 μ.μ.

Σάββατο - Κυριακή

Κλειστά

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Μάνης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό γιά τήν ἐκμίσθωση ἰσογείου καταστήματος 140τμ, στόν Καρβελᾶ Γυθείου (καταλλήλου νά ἀξιοποιηθεῖ ὡς ἐπαγγελματική στέγη). Οἱ ἐνδιαφερόμενοι πρέπει νά καταθέσουν στήν ἔδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἡ ὁποία εὑρίσκεται στό Γύθειο Λακωνίας –Λαγκαδάκι – ΤΚ 23200, (τηλέφωνο ἐπικοινωνίας 27330-22214, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) αὐτοπροσώπως ἤ ταχυδρομικῶς, γραπτή προσφορά σέ κλειστό φάκελο ἑως τήν 11ην Σεπτεμβρίου 2019 ἡμέρα Τετάρτην καί μέχρι ὥρα 13.00. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά λάβουν γνώση τῶν ὅρων τῆς προκήρυξης εἴτε ἐπισκέπτοντας τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως www.im-manis.gr εἴτε ἐπικοινωνῶντας μέ τά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Μέ τήν ἀποστολή τῆς προσφορᾶς στήν Ἱερά Μητρόπολη θεωρεῖται ὅτι ὁ ἐνδιαφερόμενος δέχεται ἀνεπιφύλακτα τούς ὄρους τοῦ διαγωνισμοῦ.  Στήν γραπτή προσφορά δέον νά ἀναγράφεται ρητῶς τό ποσό τῆς προσφορᾶς καί τά πλήρη στοιχεῖα ἐπικοινωνίας τοῦ ἐνδιαφερομένου ἤτοι διεύθυνση κατοικίας καί τηλέφωνα ἐπικοινωνίας. Ἡ δημοπρασία θά διεξαχθεῖ τήν 12ην Σεπτεμβρίου  2019, ἡμέρα Πέμπτην  καί ὥρα 13:00 ἕως 14:00 στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης. Ἡ διάρκεια τῆς ἐκμισθώσεως εἶναι δεκαετής (10), ἀπό 13-09-2019 ἕως 12-09-2029 μέ δικαίωμα ἀνανεώσεως γιά ἀκόμα μία τετραετία. Ἐλάχιστο ὅριο πρώτης προσφορᾶς (κατώτερο πραγματικό μηνιαῖο μίσθωμα) ὁρίζεται τό ποσό τῶν ἐκατό σαράντα τεσσάρων εὐρώ καί τριάντα ἕνα λεπτῶν (144,31€).

ΟΡΟΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Μάνης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό γιά τήν ἐκμίσθωση ἰσογείου καταστήματος 140τμ, στόν Καρβελᾶ Γυθείου (καταλλήλου νά ἀξιοποιηθεῖ ὡς ἐπαγγελματική στέγη).

Οἱ ὅροι τῆς ἐκμισθώσεως ἔχουν ὥς ἐξῆς:

 1. Ἡ διάρκεια τῆς ἐκμισθώσεως εἶναι δεκαετής (10), ἀπό 13-09-2019 ἕως 12-09-2029 μέ δικαίωμα ἀνανεώσεως γιά ἀκόμα μία τετραετία. Ἐλάχιστο ὅριο πρώτης προσφορᾶς (κατώτερο πραγματικό μηνιαῖο μίσθωμα) ὁρίζεται τό ποσό τῶν ἐκατό σαράντα τεσσάρων εὐρώ καί τριάντα ἕνα λεπτῶν (144,31€).
 2. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι πρέπει νά καταθέσουν στήν ἔδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἡ ὁποία εὑρίσκεται στό Γύθειο Λακωνίας –Λαγκαδάκι – ΤΚ 23200, (τηλέφωνο ἐπικοινωνίας 27330-22214, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) αὐτοπροσώπως ἤ ταχυδρομικῶς, γραπτή προσφορά σέ κλειστό φάκελο ἑως τήν 11ην Σεπτεμβρίου 2019 ἡμέρα Τετάρτην καί μέχρι ὥρα 13.00. Μέ τήν ἀποστολή τῆς προσφορᾶς θεωρεῖται ὅτι ὁ ἐνδιαφερόμενος δέχεται ἀνεπιφύλακτα τούς ὄρους τοῦ διαγωνισμοῦ.  Στήν γραπτή προσφορά δέον νά ἀναγράφεται ρητῶς τό ποσό τῆς προσφορᾶς καί τά πλήρη στοιχεῖα ἐπικοινωνίας τοῦ ἐνδιαφερομένου ἤτοι διεύθυνση κατοικίας καί τηλέφωνα ἐπικοινωνίας. Ἡ δημοπρασία θά διεξαχθεῖ τήν 12ην Σεπτεμβρίου  2019, ἡμέρα Πέμπτην καί ὥρα 13:00 ἕως 14:00 στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης.
 3. Στόν διαγωνισμό δέν δύνανται νά συμμετάσχουν ὀφειλέτες τοῦ Δημοσίου, τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἱερῶν Ναῶν, τῶν Ἱερῶν Μονῶν  καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων ἐν γένει.
 4. Τό μίσθιο θά χρησιμοποιηθεῖ ἀπό τό μισθωτή ὡς ἐκ τῆς φύσης τοῦ προορίζεται, ἤτοι ὡς ἐπαγγελματική στέγη ὑποχρεουμένου τοῦ μισθωτή νά καταβάλει τά ἔξοδα, πού τόν βαρύνουν ἐξ ὁλοκλήρου.
 5. Κάθε δαπάνη ἐπισκευῆς καί συντήρησης τοῦ μισθίου, ἀναγκαία, ἐπωφελής ἤ καί πολυτελής, θά βαρύνει ἀποκλειστικά τόν μισθωτή καί θά παραμένει ὑπέρ τοῦ μισθίου καί τοῦ ἐκμισθωτή μετά τήν λήξη τῆς μίσθωσης, χωρίς δικαίωμα ἀποζημίωσης τοῦ μισθωτή, ἐκτός ἐάν ὑφίσταται προηγούμενη ἔγγραφη συναίνεση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης.
 6. Ὁ διαγωνισμός θά διεξαχθεῖ δημόσια καί προφορικά στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης, ἐνώπιον τῶν μελῶν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τήν 12ην Σεπτεμβρίου  2019, ἡμέρα Πέμπτην  καί ὥρα 13:00 ἕως 14:00 στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης. Ἡ διαδικασία θά γίνει δημόσια καί δύνανται νά συμμετάσχουν οἱ ἐνδιαφερόμενοι καί νά ὑποβάλουν τίς προσφορές τους αὐτοπροσώπως σέ κλειστό φάκελο. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι πού θά συμμετάσχουν αὐτοπροσώπως, ὑπογράφουν ὑπεύθυνη δήλωση ὅτι ἔλαβαν γνώση τῶν ὅρων τοῦ διαγωνισμοῦ, τούς ὁποίους ἀποδέχονται ἀνεπιφύλακτα, καί ὅτι δέν θά χρησιμοποιήσουν τό μίσθιο γιά σκοπούς ἀντίθετους μέ τά χρηστά ἤθη. Ἐάν κάποιος συμμετέχει γιά λογαριασμό ἄλλου, θά πρέπει νά δηλώσει τοῦτο πρός τό Συμβούλιο πρίν τήν ἔναρξη τῆς δημοπρασίας, προσκομίζοντας καί τά ἀναγκαία νομιμοποιητικά ἔγγραφα, ἄλλως θεωρεῖται ὅτι συμμετέχει γιά τόν ἑαυτό του. Ὁ πλειοδότης ὁ ὁποῖος θά προσφέρει τό μεγαλύτερο μίσθωμα ἕως τήν λήξη τοῦ διαγωνισμοῦ ἀνακηρύσσεται τελευταῖος πλειοδότης.
 7. Τιμή ἐκκίνησης γιά τήν ἐκμίσθωση τοῦ ἀκινήτου ἤτοι ἰσογείου καταστήματος 140τμ,  στόν Καρβελᾶ Γυθείου (καταλλήλου νά ἀξιοποιηθεῖ ὡς ἐπαγγελματική στέγη),  ὁρίζεται τό ποσό τῶν ἐκατό σαράντα τεσσάρων εὐρώ καί τριάντα ἕνα λεπτῶν (144,31€), μηνιαίως. Τό μίσθωμα πού ἐν τέλει θά ἐπιτευχθεῖ, θά καταβάλλεται στόν ὑπ’ ἀριθ. 33200174853 (ΙΒΑΝ: GR7601103320000033200174853) τραπεζικό λογαριασμό πού ἡ Ἱερά Μητρόπολη Μάνης διατηρεῖ στήν «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», κατάστημα Γυθείου, ἐντός τοῦ πρώτου δεκαημέρου, ἤτοι ἀπό  τήν 1ην ἕως τήν 10ην, ἑκάστου  μισθωτικοῦ μηνός. Ἡ καταβολή τοῦ μισθώματος θά ἀποδεικνύεται μόνο μέ τήν μηχανογραφημένη ἀπόδειξη τῆς τράπεζας, ἀποκλειομένου κάθε ἄλλου ἀποδεικτικοῦ μέσου.
 8. Τό πρακτικό τῆς δημοπρασίας ὑπογράφεται ἀπό ὅλα τά μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καί τόν τελευταῖο πλειοδότη καί ἐφόσον δέν ὑποβληθοῦν ἐνστάσεις ἤ τοῦτες κριθοῦν ἀβάσιμες, καλεῖται ἐγγράφως ὁ τελευταῖος πλειοδότης νά ὑπογράψει τήν σύμβαση μίσθωσης ἐντός δέκα (10) ἡμερολογιακῶν ἡμερῶν. Ἐάν αὐτός δέν προσέλθει ἐντός τῆς ὡς ἄνω προθεσμίας, κηρύσσεται ἔκπτωτος. Ἐάν ὁ πλειοδότης προσέλθει καί ὑπογράψει τήν σύμβαση μίσθωσης, ὑποχρεοῦται σέ καταβολή ἐγγύησης καλῆς ἐκτέλεσης τῆς σύμβασης, ἡ ὁποία ἰσοῦται μέ ἕνα μηνιαῖο μίσθωμα, ὅπως αὐτό διαμορφώθηκε κατά τήν πλειοδοσία.
 9. Ἐάν ὁ διαγωνισμός κηρυχθεῖ ἄγονος ἤ τυχόν ἐνστάσεις κριθοῦν βάσιμες, θά ἐπαναληφθεῖ ἐκ νέου μέ νέα ἀνακοίνωση ἡ ὁποία θά εἶναι ἀναρτημένη στόν Πίνακα Ἀνακοινώσεων τῆς Μητροπόλεως καί στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης: http://www.im-manis.gr
 10. Ὁ μισθωτής ἐφόσον ἐπιθυμεῖ τήν παραμονή του στό μίσθιο πέραν τῆς παραπάνω χρονολογίας,  τό ἀργότερο μέχρι τέλος 2029,  θά πρέπει νά καταθέσει στήν Μητρόπολη ἔγγραφο βεβαίας χρονολογίας (αἴτηση), μέ τό ὁποῖο θά ἐκδηλώνει τό ἐνδιαφέρον του καί θά ζητεῖ τή συνέχιση τῆς μίσθωσης, ἐφόσον κατά τά παρελθόντα μισθωτικά ἔτη ἦταν ἀπόλυτα συνεπής στίς ὑποχρεώσεις του.
 11. Σιωπηρή ἀναμίσθωση ἡ παράταση τοῦ χρόνου τῆς μίσθωσης ἀποκλείεται, καί γιά κανένα λόγο δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς σιωπηρή ἀναμίσθωση ἡ παράταση του χρόνου της μίσθωσης ἤ γιά ὁποιοδήποτε τυχόν παραμονή τοῦ μισθωτή στό μίσθιο μετά τή λήξη τῆς  μίσθωσης. Κάθε τροποποίηση τῶν ὅρων τοῦ παρόντος, θά ἀποδεικνύεται ἀποκλειστικά καί μόνον ἐγγράφως, ἀποκλειομένου ὁποιουδήποτε ἄλλου ἀποδεικτικοῦ μέσου.
 12. Ὁ μισθωτής ὑποχρεοῦται νά κάνει καλή χρήση τοῦ μισθίου, διατηρῶντας τό καθαρό καί εὐπρεπές, διαφορετικά εὐθύνεται γιά ἀποζημίωση γιά τίς φθορές καί τίς βλάβες πού προξενήθηκαν στό μίσθιο ἀπό τόν ἴδιο, τά μέλη τῆς οἰκογενείας τοῦ ἤ ὁποιονδήποτε τρίτο πού ἐνήργησε ἤ εἰσῆλθε στό μίσθιο μέ τήν συγκατάθεσή του. Ὁ μισθωτής ἔχει ἐπίσης τήν ὑποχρέωση νά διατηρεῖ τό μίσθιο καθαρό καί νά τό χρησιμοποιεῖ κατά τρόπο πού νά μήν θίγει τήν ἀσφάλεια καί τά χρηστά ἤθη τῆς ἐκμισθώτριας. Ἀπαγορεύεται στόν μισθωτή ἡ κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, καθώς καί ἡ τοποθέτηση εὔφλεκτων ἤ ἐκρηκτικῶν ὑλῶν ἤ ἀντικειμένων πού μποροῦν νά βλάψουν ἤ νά ρυπάνουν αὐτό σοβαρά, ἐξαιρουμένων αὐτῶν πού εἶναι ἐνδεδειγμένα (μηχανήματα & εὔφλεκτες ὗλες)  γιά οἰκιακή χρήση. Ἡ χρήση τῶν μηχανημάτων καί τῶν εὐφλέκτων αὐτῶν ὑλῶν, πρέπει νά εἶναι ἡ προσήκουσα σύμφωνα μέ τόν ὁδηγίες χρήσης πού δίνονται ἀπό τόν κατασκευαστή τους καί σύμφωνα μέ τόν προορισμό τους, τυχόν δέ πρόκληση ζημιῶν καί φθορῶν στό μίσθιο, ὀφειλόμενη σέ μή προσήκουσα χρήση τους, θά παράγει ἀξίωση τῆς ἐκμισθώτριας γιά ἀποζημίωσή τῆς ἀπό τον μισθωτή, πλέον τῆς ἀξιώσεώς τῆς γιά ἀποκατάσταση κάθε ἄλλης θετικῆς ἤ ἀποθετικῆς ζημίας της.
 13. Ὁ μισθωτής παραλαμβάνει τό μίσθιο ἀφοῦ πρῶτα τό ἐξέτασε καί τό βρῆκε τῆς ἀπολύτου ἀρεσκείας του καί κατάλληλο γιά τή χρήση πού τό προορίζει. Ἡ ἐκμισθώτρια δέν ἔχει κατά τή διάρκεια της μίσθωσης, καμία ὑποχρέωση συντήρησης, ἤ ἐπισκευής ζημιῶν καί βλαβῶν τοῦ μισθίου γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν ὁποίων ἀποκλειστική εὐθύνη ἔχει ὁ μισθωτής. Ἐπίσης, ἀπαγορεύεται στόν μισθωτή νά κατασκευάσει ἐντός τοῦ ἀκινήτου ὁποιοδήποτε κτίσμα. Ὁποιαδήποτε κατασκευή γίνει κατά παράβαση αὐτοῦ τοῦ ὅρου, γεννᾶ δικαίωμα ἀφαίρεσης καί ἀποζημίωσης τοῦ μισθωτή, ἡ δέ ἐκμισθώτρια δικαιοῦται νά ἀξιώσει τήν ἐπαναφορά τῶν πραγμάτων στήν προηγούμενη κατάσταση μέ δαπάνες τοῦ μισθωτή.
 14. Ὁ μισθωτής ὑποχρεοῦται στήν καταβολή τῶν δημόσιων καί δημοτικῶν φόρων καί τελῶν πού ἔχουν σχέση μέ τό μίσθιο καί πού ἀπό τά συναλλακτικά ἤθη καί κανόνες βαρύνουν τόν μισθωτή.
 15. Ἡ μή ἐμπρόθεσμη καταβολή τοῦ μισθώματος, ἥ παράβαση ὁποιουδήποτε ἀπό τούς ὄρους τοῦ παρόντος ἤ τοῦ νόμου περί μισθώσεων, παρέχει στήν ἐκμισθώτρια,  τό δικαίωμα νά καταγγείλει καί νά λύσει μονομερῶς τή μίσθωση καί νά ἀποβάλλει τόν μισθωτή ἀπό τό μίσθιο κατά τή σχετική νόμιμη διαδικασία, καθώς καί νά ἀπαιτήσει κάθε ὀφειλόμενο ποσό ἀπό τόν μισθωτή.
 16. Ὁ μισθωτής μετά τή λήξη τῆς μίσθωσης ὑποχρεοῦται νά ἀποδώσει τό μίσθιο, ὅπως τό παρέλαβε, ἀποκαθιστῶντας ὁποιαδήποτε ζημία ἤ βλάβη προκάλεσε σέ αὐτό εἴτε ὁ ἴδιος εἴτε ὁποιοσδήποτε τρίτος εἰσήλθε σέ αὐτό ἐνεργῶντας κατ’ ἐντολή καί γιά λογαριασμό τοῦ μισθωτή, καί νά παραλάβει τά πράγματα, ἐργαλεῖα καί σκεύη πού κατά κυριότητα τοῦ ἀνήκουν.
 17. Γιά κάθε διαφορά πού τυχόν θά προκύψει ἀπό τήν παροῦσα σύμβαση, αὐτή θά ἐπιλύεται σύμφωνα μέ τίς ἰσχύουσες περί μισθώσεων διατάξεις, καί τά καθ' ὕλην καί κατά τόπον ἁρμόδια Δικαστήρια.
 18. Τό Συμβούλιο ἐξουσιοδοτεῖ τόν Πρόεδρο νά προβεῖ σέ κάθε ἄλλη ἀπαιτούμενη ἐνέργεια γιά τήν διενέργεια τοῦ πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ.

footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 • Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου

  Θεοδώρου του Τήρωνος, Των εν ασκήσει λαμψάντων
 • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 90 επισκέπτες και κανένα μέλος