Ευχαριστίες για την προσφορά υγιειονομικών μασκών

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Μάνης εὐχαριστεῖ τήν ἑταιρεία GEA SOLUTIONS γιά εὐγενῆ προσφορά ὑγειονομικῶν μασκῶν προκειμένου νά δοθοῦν γιά τίς ἀνάγκες τῶν πιστῶν χριστιανῶν, τῶν ἐνοριτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὡς καί στό Γηροκομεῖο αὐτῆς.

Οἱ εὐλογίες τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ νά συνοδεύουν τούς ἰθύνοντες καί ὅλα τά στελέχη τῆς παραπάνω ἑταιρείας.


Εκτύπωση   Email