ΜΑΝΗΣ: «Γίνεσαι ἱερέας σέ δύσκολους καιρούς, ἀλλ' αὐτό ἀξίζει».

xristodoulospapas

Ψηλά στόν Ταΰγετο, στό μεγάλο προσκύνημα τῆς Μάνης, στήν Ἱερά Μονή Παναγίας τῆς «Γιάτρισσας», τήν κυριώνυμο ἡμέρα (8/9/21) ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’ τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας, χειροτόνησε σέ πρεσβύτερο, τόν ἀρχιδιάκονο π. Χριστόδουλο Κρουστάλη, μέσα σέ κλίμα ἱερᾶς κατάνυξης, συγκίνησης καί ἐκκλησιαστικῆς τάξης.

Στόν λόγο του, ὁ Σεβ. εἶπε μεταξύ τῶν ἄλλων: «Σήμερα, καλό μου παιδί, εὐλαβέστατε διάκονε π. Χριστόδουλε, σέ καλεῖ τό Πανάγιον Πνεῦμα νά σέ ἁγιάσει, χαριτώσει καί ἀναδείξει ἱερέα τοῦ Ὑψίστου. Σέ προσκαλεῖ νά καταστεῖς ἱερεύς τοῦ Χριστοῦ, οἰκονόμος τῶν θείων Μυστηρίων, νά γίνεις ἄξιος κατά πάντα λειτουργός Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πόσο ὕψιστο καί εὐθυνοφόρο εἶναι τό ὑπούργημα αὐτό τῆς τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας. Γι' αὐτό χειροτονῆσαι. Γιά νά τελεῖς τήν Θεία Λειτουργία. Αὐτό σημαίνει ἱερέας. Λοιπόν, γνώριζε ὅτι ἡ Θ. Λειτουργία, ἡ θεία καί ἱερή αὐτή μυσταγωγία εἶναι ἄνοιγμα τοῦ οὐρανοῦ. Ἔτσι σάν τόν Ἀπόστολο Παῦλο νά ἁρπάζεσαι καί νά ὑψώνεσαι πνευματικά καί σάν τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα νά συλλειτουργεῖς μέ τούς ἁγίους ἀγγέλους.

Καί αὐτή τήν ὑπηρεσία, νά τήν ἐπιτελέσεις μέχρι τοῦ τέλους τῆς παρούσης ζωῆς σου. Θά ἀκούσεις σέ λίγο τά φοβερά λόγια: «Λάβε τήν παρακαταθήκην ταύτην καί φύλαξον αὐτήν ἕως τῆς Παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτε παρ' αὐτοῦ μέλλεις ἀπαιτεῖσθαι αὐτήν». Ὁποία τιμή ἀλλά καί ὁποία ὕψιστη εὐθύνη! Ἡ ἱερωσύνη πού λαμβάνεις μέ τήν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι λειτούργημα ἱερό καί ὑψηλό καί ἔχει θεία τήν ἀρχή. Δῶρο ἅγιο, σοῦ προσφέρεται. Ὁ Θεός εὐδοκεῖ. Ὁ Χριστός εὐλογεῖ. Τό Ἅγιον Πνεῦμα τελεῖ.

Καί ὡς λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: «Θά δανείζεις τήν γλῶττα σου καί τά χέρια σου γιά νά τελεσιουργοῦνται τά ἱερά μυστήρια. Οἱ ἱερεῖς ἔλαβαν ἐξουσία τέτοια, τήν ὁποία ὁ Θεός οὔτε στούς ἀγγέλους οὔτε στούς ἀρχαγγέλους ἔδωκε». Πάλιν ὁ ἱερός πατήρ τῆς Ἐκκλησίας θά τονίσει: «Ἱερέως ψυχήν δεῖ τῶν ἀκτίνων αὐτῶν (τοῦ ἡλίου) εἶναι καθαρωτέραν».

Γι' αὐτό πρόσεχε. Πρόσεχε πολύ. Ἔρχεσαι, ἐπιπλέον, καί γίνεσαι ἱερέας σέ δύσκολους καιρούς, ἀλλ' αὐτό ἀξίζει. Ἡ ἐποχή μας θητεύει στήν παγκοσμιοποίηση, στή νοησιαρχία καί ἀποϊεροποίηση. Θά συναντήσεις συνανθρώπους μας πού δέν πιστεύουν, πού κτυποῦν τήν Ἐκκλησία, πού δέν θέλουν τούς ἱερεῖς, τούς περιφρονοῦν καί διαπομπεύουν τό τίμιο ράσο. Ὤ, τῆς ἀσεβείας, ἄγνοιας καί πνευματικῆς ξηρασίας. Ὅμως, μή δειλιάσεις, μή φοβηθεῖς τούς ἐχθρούς καί τούς κακούς αὐτούς ἀνθρώπους. Αὐτοί, ἀσφαλῶς, εἶναι στή κρίση τοῦ Θεοῦ. Ἀλλ' ἐσύ, μεῖνε σταθερός στή πίστη σου, στίς καλές καί ἅγιες ἀρχές καί προθέσεις πού ἔχεις παιδιόθεν, ἀκλόνητος στήν ἀφιέρωσή σου στό Χριστό καί τήν Παναγία μας, πού τόσο ἀγάπησες. Οἱ παριστάμενοι δέ καλοί γονεῖς σου προσεύχονται γιά σένα καί χαίρονται ὅλως ἰδιαιτέρως.

Εἶναι ἀλήθεια, ναί, ὅτι θά δεχθεῖς δοκιμασίες καί πίκρες καί θά δοκιμάσεις στενοχώριες στό ποιμαντικό σου ἔργο, ἀλλά μέ τήν προσευχή σου, τήν καταφυγή σου στόν Κύριο, τήν ἐνατένισή σου στόν Ἐσταυρωμένο, πού βρίσκεται ὄπισθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης θά λαμβάνεις δύναμη, ὑπομονή, καρτερία, φώτιση, σύνεση, φρόνημα εἰρήνης καί δικαιοσύνης καί ἀγάπης πρός ὅλους. Ἐσύ νά σκέπτεσαι σ' ὅλες τίς δύσκολες στιγμές, ὅτι εἶσαι ἱερέας. Ὄχι μηνύσεις, διαπληκτισμούς, κακίες, ἔχθρες. Ἀγάπη νά δίνεις καί καταλλαγή νά προσφέρεις, εἰρήνη καί ἀνωτερότητα, χρηστοήθεια «ἐν πᾶσι». Θυμήσου τόν εὐλαβέστατο ἐκεῖνο ἱερέα πού ὅταν τόν ἔβλεπαν οἱ κάτοικοι τῆς κωμόπολης ἀπό μακρυά ἔλεγαν: «Νά, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ». Ἄλλος παπᾶς ὅταν περνοῦσε ἀπό τήν γειτονιά νόμιζαν οἱ κάτοικοι πώς σερνόταν δίπλα τους τό ἱμάτιο τοῦ Χριστοῦ. Ἔχε ὡς πρότυπο τίς ἅγιες μορφές, τόν παπᾶ-Νικόλα Πλανᾶ, τόν παπᾶ Ἀθανάσιο Χαμακιώτη, τόν Ἰάκωβο τῆς Εὔβοιας, τόν Ἀμφιλόχιο τῆς Πάτμου γιά νά σοῦ ἀναφέρω μερικούς μόνον ἀπό τούς τόσους καί τόσους εὐλαβεστάτους ἁγίους καί λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔτσι σέ παροτρύνω: Διάβαζε Ἁγία Γραφή, τά λειτουργικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας καί στό «Ἱερατικό» καί τίς κόκκινες γραμμές, καλά, φτιάξε φιλία μέ τά Συναξάρια, τούς βίους τῶν ἁγίων, ἀγάπησε τό ναό σου, κάμε ἐλεημοσύνες, δίδασκε τόν λαό, γίνε ἄξιος λειτουργός τῆς μάνας Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητέ μου π. Χριστόδουλε, κλεῖσε μέσα στήν ψυχή σου τό ἱερό μυστήριο τῆς ἱερωσύνης, μή λερώσεις τό ράσο σου, γίνε ἰσάγγελος, δόξασε τό Θεό καί ὁ Θεός Πατέρας θά σέ καταστήσει καί ἱερέα στό ἐπουράνιο θυσιαστήριο. Ἔλα, ἀνέβα τά σκαλοπάτια τῆς χάριτος καί γονάτισε ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Προσευχήσου βαθειά μέσ' τή ψυχή σου καί ὅλοι μας ἄς προσευχηθοῦμε νά κατέλθει τό Ἅγιον Πνεῦμα καί νά τόν καταστήσει ἄξιο ἱερέα τῆς Ἐκκλησίας μας.».

Κατά την Θεία Λειτουργία παρέστησαν μεταξύ άλλων οι Βουλευτές Λακωνίας κ.κ. Δαβάκης και Κρητικός, ο Δήμαρχος Αν. Μάνης κ. Ανδρεάκος, οι Αντιδήμαρχοι Αν. Μάνης κ.κ Δρακουλάκου και Καπασούρης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αν. Μάνης κ.κ. Λιγνός, Γεωργακάκος και Φιλιππάκος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δυτ. Μάνης κ. Βαβαρούτσος, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας, Πύραρχος κ. Γεωργανάς και ο Διοικητής Π.Υ. Γυθείου, Αντιπύραρχος κ. Γραφάκος.

Για το φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ.


Εκτύπωση   Email