Ἀποστολή τοῦ Μητροπολίτου Μάνης

DSC 6744 2 600x400

Κατ' αὐτάς (Μάϊος 2023), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’ ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ μέλους τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετέβη εἰς Ἀλεξανδρούπολιν Ἕβρου, ὅπου ἔλαβε μέρος μετά τοῦ οἰκείου Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου καί μετ' ἄλλων Ἱεραρχῶν εἰς τάς ἐκεῖ θρησκευτικάς καί ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ 103ῃ ἐπετείῳ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως καί ἐπί τῇ 100ῃ ἐπετείῳ τῆς συστάσεως τῆς ἐκεῖ Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὁ Σεβ. κηρύττοντας τόν θεῖον λόγον εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν ὡμίλησε μέ θέμα: «Ἡ ἔννοια τῶν συνόρων, ἡ ἠθική καί ἡ ἐθνική».

Ἐπίσης ὁ Σεβ. Μάνης συμμετεῖχε μετά τοῦ οἰκείου Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἱερωνύμου καί μετ' ἄλλων Ἱεραρχῶν καί δή μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου εἰς τούς ἑορτασμούς τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Ἐπισκόπου Λαρίσης, τούς ὁποίους διοργάνωσε ἡ Ἱ. Μητρόπολις Λαρίσης καί Τυρνάβου καί ὡμίλησε εἰς τόν μεθέορτον Ἑσπερινόν μέ θέμα: «Γιά ἕνα ξαναζωντάνεμα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως» καί τέλος ἐπεσκέφθη καί τήν ὅμορον Ἱ. Μητρόπολιν Ἐλασσῶνος διά τήν συμμετοχήν μετά τοῦ οἰκείου Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνος εἰς τό 9ετές Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος Βασιλείου ὡς καί διά προσκύνησιν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Παναγίας τῆς Ὀλυμπιωτίσσης.

Για το φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ.


Εκτύπωση   Email