Ὁ Μάνης στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν γιά τήν τελετή ἀπονομῆς τοῦ τίτλου τοῦ ἐπίτιμου καθηγητή στόν πρ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Γέροντα κ. Δημήτριο

26052023 ekpa 6

Προσκληθείς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ' μετέβη τήν Παρασκευή 26/5/2023 στήν μεγάλη αἴθουσα τελετῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὅπου παρέστη στήν τελετή ἀπονομῆς τοῦ τίτλου τοῦ ἐπίτιμου καθηγητή τοῦ πρ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Γέροντος κ. Δημητρίου (τοῦ Τρακατέλλη), ὁ ὁποῖος καί μίλησε μέ θέμα: «Ἡ δημιουργική δύναμη τῆς «διακονίας τοῦ λόγου», (Πράξ. 6,4)».


Εκτύπωση   Email