Από τη βασιλική επιθεώρηση στη Σαϊδώνα (3.12.56) Δεύτερος εξ αριστερών ο μητροπολίτης Γυθείου Φιλήμων


Εκτύπωση   Email