39. Ἡ προσευχή μιᾶς νοσηλεύτριας

Σέ εὐχαριστῶ, Κύριε, πού μέ ἀξίωσες

νά ὑπομείνω τίς παραξενιές ἑνός ἀσθενοῦς,

νά δεχθῶ τίς ὕβρεις ἑνός ἄλλου,

νά φροντίσω ἕναν πολύ βαριά ἀσθενῆ,

νά παρηγορήσω τούς συγγενεῖς μιᾶς ἑτοιμοθάνατης,

νά μεταφέρω δύο μεγάλα βάρη,

νά ἀναπληρώσω μιά ἀπουσιάζουσα συνάδελφο,

Σέ εὐγνωμονῶ, πανάγαθε Ἰησοῦ μου,

πού μέ ἀξίωσες καί σήμερα νά Σέ διακονήσω.


Εκτύπωση   Email