45. Ὠφέλιμες σκέψεις γιά τό Θεό

Ὁ Θεός εἶναι τό ἅπαν στή ζωή μας.

Ὁ Θεός γνωρίζει καί μᾶς περιμένει.

Σημασία στή ζωή μας ἔχει, νά μή χωριστοῦμε ἀπό τό Θεό.

Χωρίς Θεό ζοῦμε στό σκοτάδι.

Δέν ὑπάρχει τύχη. Ἡ λέξη αὐτή ἀνήκει στή διάλεκτο τῆς ἀθεΐας. Πρόνοια Θεοῦ ὑπάρχει.

Τό ζήτημα τό καίριο, εἶναι πώς θά εἴμαστε εὐχάριστοι στό Θεό.

Ὅταν ὁ Θεός βάζει τελεία, γιατί ἐμεῖς βάζουμε ἐρωτηματικό; Εἶναι λάθος μας αὐτό.

Ὁ Θεός μᾶς ἔδωκε σῶμα ὑπέρτερον πάντων τῶν ζώων καί μᾶς ἔδωκε καί ψυχήν καί εἰκόνα Του ἐστολισμένην μέ νοῦν.

Νά μή ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό τό Θεό.

Σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τοῦ «ὁρᾶν τόν Θεόν».


Εκτύπωση   Email