49. Ὠφέλιμες σκέψεις γιά Ἐκκλησία

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ πνευματική μας μητέρα.

Μεῖνε στήν Ἐκκλησία γιά νά σωθείς.

Ἡ Ἐκκλησία ἁγιάζει τούς ἀνθρώπους.

Ἡ Ἐκκλησία δέν φτιάχνει ὀπαδούς. Ἁγίους φτιάχνει.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἄλλη πραγματικότητα.

Στήν Ἐκκλησία καταφεύγουν οἱ φθαρμένες εἰκόνες τοῦ Θεοῦ καί ζοῦν τήν ἐσωτερική μεταμόρφωση.

Στήν Ἐκκλησία ἀδιάκοπα ἐνεργεῖ τό Ἅγιον Πνεῦμα.

Ἡ Ἐκκλησία δέν σταματᾶ στό κλάμα, περνάει στή χαρά.

Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι τωρινή καί πρόσκαιρη, εἶναι αἰώνια.

Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος τῆς συνεχοῦς Πεντηκοστῆς.

Ἐκκλησία εἴμαστε ὅλοι μας.

Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι σκοταδιστική. Υἱοθετεῖ τήν πρόοδο καί καταφάσκει τήν ἐπιστήμη.

Μόνο ὅποιος βιώνει τήν Θ. Εὐχαριστία μπορεῖ νά κατανοήσει τί εἶναι Ἐκκλησία.

Ἡ Ἐκκλησία σέβεται τό αὐτεξούσιο, τήν ἐλευθερία τοῦ κάθε ἀνθρώπου, τά ἀτομικά δικαιώματα.

Τό βασικό μέλημα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ μετάνοια τοῦ κάθε ἀνθρώπου.

Ἐκκλησία δέν εἶναι αὐτό πού βλέπουμε. Χρειάζονται τά ἄλλα μάτια τῆς πίστεως γιά νά δεῖς τί εἶναι καί τί κάνει ἡ Ἐκκλησία.

«Συμπάσης Ἐκκλησίας στέφανος ό Χριστός».

Ἡ Ἐκκλησία δέν γκρεμίζεται.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεανθρώπινος ὀργανισμός.

Δέν μποροῦμε νά ποῦμε ἐγώ πιστεύω στό Χριστό καί δέν δέχομαι τήν Ἐκκλησία. Αὐτό εἶναι ἀντιφατικό.

Ζῆσε μέσα στήν Ἐκκλησία καί θά σωθεῖς.


Εκτύπωση   Email