Μήνυμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' γιά τά παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου (2019 – 2020).

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μιά νέα σχολική χρονιά ἀρχίζει καί πάλιν. Τίς καρδιές σας πλημμυρίζουν πολλές σκέψεις, πολλά αἰσθήματα καί ὄνειρα γιά τήν πρόοδο σας, γιά τό μέλλον σας. Ἔτσι εἶναι ἡ ἐφηβική ἡλικία. Τώρα θά βάλλετε τά θεμέλια γιά τό οἰκοδόμημα τῆς ζωῆς σας. Καί αὐτό τό οἰκοδόμημα πρέπει νά εἶναι γερό.

Τό σχολεῖο ἔρχεται λοιπόν, νά σᾶς βοηθήσει γιά γερά θεμέλια. Ἀποκτῆστε γνώσεις, μάθετε πολλά γράμματα, ἀγαπήσατε τήν παιδεία. Καί ὅταν μιλᾶμε γιά παιδεία ἐννοοῦμε ὄχι μόνο γνώση ἀλλά καί ἀγωγή  καί ἦθος. Μαζί γνώση καί ἦθος, θά εἶναι τά θεμέλια τῆς προσωπικότητάς σας, τῆς διαμορφώσεως ἑνός ἠθικοῦ χαρακτῆρα.

Στήν ἐποχή τῆς παγκοσμιοποίησης, τῶν διαφόρων ἰδεολογιῶν πού κυκλοφοροῦν ἀλλά καί ἄλλων τάσεων μηδενιστικῶν πού ἐμφανίζονται στό προσκήνιο, σεῖς παιδιά μου, κρατῆστε ἀναμένη τήν φλόγα τῆς πίστεως στά ὕψιστα ἰδανικά, τῆς ἀκλόνητης πίστεως στόν ἀληθινό Θεό καί στήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα.

       Σᾶς εὔχομαι καλή χρονιά, καλή πρόοδο καί ἀνωτερότητα στή ζωή σας.

       Ὁ Πανάγαθος καί Πάνσοφος Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί ἐνδυναμώνει πάντοτε.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

 


Εκτύπωση   Email