Τα ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας

 

Του Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’

 

  Η Εκκλησία μας, φροντίζει να μεταδίδει στα πιστά μέλη της την θεία χάρη  με τα Ιερά Μυστήρια που ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός. Αυτά είναι: Το Βάπτισμα, το Χρίσμα, η Ιερωσύνη, η Εξομολόγηση, η Θεία Ευχαριστία, ο Γάμος και το Ευχέλαιο.

 1. Με το Βάπτισμα, ο άνθρωπος γίνεται μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, απαλλάσσεται από το προπατορικό αμάρτημα και όλες τις αμαρτίες του και έχει την δυνατότητα να συμμετέχει σ’ όλα τα άλλα μυστήρια. Το Βάπτισμα γίνεται μέσα σε νερό που έχει ευλογηθεί από τον ιερέα, μετά από κατήχηση και μετά τα λόγια του ιερέως: « Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού (λέει το όνομά του) εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Αμήν». Μεγάλη είναι η στιγμή αυτή για τον άνθρωπο και μεγάλη η χαρά που πρέπει να έχει ο βαπτιζόμενος.
 1. Αμέσως μετά το Βάπτισμα, ακολουθεί το Χρίσμα. Το Χρίσμα γίνεται από τον ιερέα, ο οποίος χρίει με Άγιο Μύρο τον νεοβαπτισθέντα και του μεταδίδει έτσι τις δωρεές του Αγ. Πνεύματος. Ο ιερέας τότε λέει: «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου, Αμήν». Το Άγιο Μύρο είναι φτιαγμένο από πολλά αρώματα και λάδι ευλογημένο. Με το χρίσμα ενισχύεται η πνευματική ζωή του ανθρώπου, αφού παίρνει τα χαρίσματα, τις δωρεές του Αγ. Πνεύματος, δηλαδή την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, τη χρηστότητα, την αγαθοσύνη, την πίστη, την πραότητα, την εγκράτεια.
 1. Ένα άλλο ιερό Μυστήριο είναι η Ιερωσύνη. Με την Ιερωσύνη αξιώνεται ένας πιστός, όταν έχει και τις κατάλληλες προυποθέσεις, να γίνει κληρικός. Είναι δηλαδή το μυστήριο κατά το οποίο, με την ειδική ευχή από τον Επίσκοπο πάνω στο κεφάλι του υποψήφιου κληρικού, κατέρχεται η θεία Χάρη και τον καθιστά ιερουργό των θείων Μυστηρίων, διάδοχο των Αποστόλων. Πρώτα γίνεται διάκονος, μετά πρεσβύτερος και τέλος Επίσκοπος. Ο διάκονος διακονεί, βοηθεί τον ιερέα και τον Επίσκοπο. Ο πρεσβύτερος μπορεί να τελέσει όλα τα μυστήρια, εκτός εκείνων που τελεί μόνο ο έχων τον τρίτο βαθμό της Ιερωσύνης, ο Επίσκοπος. Επίσκοποι γίνονται μόνο άγαμοι, ενώ πρεσβύτεροι μπορεί να είναι και έγγαμοι. Χειροτονούνται μόνο άνδρες, κατά την παράδοση της Εκκλησίας, και αυτοί που γίνονται πρέπει να είναι σταθεροί στην πίστη, να έχουν συνετή και πνευματική ζωή, ζήλο για το Θεό και να έχουν μορφωθεί κατάλληλα. Το έργο του ιερέως είναι πολύ υψηλό και άγιο, γι’ αυτό φέρει μεγάλη ευθύνη απέναντι Θεού και ανθρώπων αυτός που είναι ιερεύς.
 1. Άλλο μυστήριο είναι η Εξομολόγηση. Με το μυστήριο αυτό που ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός, ο άνθρωπος που έχει αμαρτήσει, εξομολογούμενος στον ιερέα, που είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού, παίρνει την άφεση των αμαρτιών. Η ψυχή μας βαρύνεται με κακές πράξεις που κάνουμε όλοι μας. Ουδείς αναμάρτητος ενώπιον του Θεού. Μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, όλοι μας πέφτουμε σε αμαρτήματα, ο Θεός όμως, όταν ειλικρινά μετανοήσουμε, μας συγχωρεί διότι είναι φιλεύσπλαχνος και φιλάνθρωπος γεμάτος αγάπη. Ο ιερέας οφείλει μόνο αυτός να ακούσει τις αμαρτίες και δεν επιτρέπεται να πει σε κανένα απολύτως ό,τι άκουσε. Γι’ αυτό και η εξομολόγηση των αμαρτιών μας είναι μυστική. Ο ιερέας μας διαβάζει την συγχωρητική ευχή και τότε πολύ μεγάλη χαρά γίνεται στον ουρανό από τους Αγγέλους και Αγίους για την μετάνοιά μας αυτή κι εμείς πραγματικά αισθανόμαστε γαλήνη και ειρήνη μέσα μας.
 1. Το πιο σημαντικό ιερό Μυστήριο είναι της Θείας Ευχαριστίας. Μ’ αυτό, στη θεία Λειτουργία, το ψωμί και το κρασί, μεταβάλλονται με την Χάρη του Αγ. Πνεύματος σε Σώμα και Αίμα Χριστού. Οι πιστοί κοινωνούν από το άγιο Ποτήριο με πίστη, ευλάβεια, αγάπη και φόβο Θεού. Τότε πραγματικά αγιάζονται. Έρχεται ο Χριστός μέσα μας. Νοιώθουμε διαφορετικά, αγιασμένοι, χαρούμενοι. Το Μυστήριο αυτό το ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός, κατά το βράδυ του Μυστικού Δείπνου στο υπερώον της Ιερουσαλήμ, την Μεγ. Πέμπτη προ της Θυσίας Του. Είπε: «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το Σώμα μου… Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το Αίμα μου». Οι πιστοί πρέπει να κοινωνούν συχνά και να προετοιμάζονται με νηστεία, προσευχή, εξομολόγηση και ιερή κατάνυξη.
 1. Ο γάμος είναι το μυστήριο εκείνο με το οποίο ένας άνδρας και μια γυναίκα, μέλη της Εκκλησίας, ενώνονται μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους για να ζήσουν μαζί. Έτσι με τον γάμο ευλογείται το ζεύγος αυτό και παίρνει δυνάμεις προς εκπλήρωση του ιερού προορισμού που είναι να δημιουργήσουν οικογένεια και μαζί να φθάσουν στην τελειότητα. Η ακολουθία του γάμου είναι χαρούμενη και ό,τι γίνεται έχει νόημα πνευματικό. Μη λησμονούμε ότι ο Χριστός πήγε σε γάμο, στην Κανά της Γαλιλαίας, και τον ευλόγησε, κάνοντας μάλιστα εκεί και το πρώτο θαύμα Του.
 1. Τέλος, το Ευχέλαιο είναι το μυστήριο εκείνο με το οποίο ο ιερέας αλείφει τους πιστούς με αγιασμένο λάδι και προσεύχεται να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους, να βρουν έλεος από τον Θεό και, κυρίως, όταν κάποιος είναι άρρωστος, να γίνει καλά. Στην ακολουθία του Ευχελαίου διαβάζονται επτά Απόστολοι και επτά Ευαγγέλια. Το Ευχέλαιο μπορεί να γίνει και στο σπίτι μας, εφόσον καλέσουμε τον ιερέα, και αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία για ολόκληρη την οικογένεια.

 

Métropole du Magne

Métropolite Chrysostome III du Magne

LES SACREMENTS DANS L’ÉGLISE ORTHODOXE

Gythio, Lakonia 2020

Introduction

L’Église Orthodoxe prend soin de transmettre à ces membres croyants la Grâce de Dieu à travers les Sacrements que le Seigneur Lui-même a établi.

LES SACREMENTS SONT : LE BAPTÊME, LA CHRISMATION, L’ORDINATION, LA PÉNITENCE, L’EUCHARISTIE, LE MARIAGE ET LA SAINTE ONCTION.

 1. LE BAPTÊME.

Avec le Baptême, l’homme devient membre de l’Église du Seigneur, il est purifié du péché originel et de tous ses péchés, lui permettant ainsi de participer à tous les sacrements.

Le Baptême se réalise dans de l’eau baptismale que le prêtre a bénie, après le catéchisme et suivant les paroles du prêtre ci-dessous :

« Le serviteur de Dieu (il déclare son prénom) est baptisé,
au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen ».

C’est un grand moment de la vie de l’homme et une grande joie pour le baptisé.

 1. LA CHRISMATION.

Juste après le Baptême suit la Chrismation.

La Chrismation est réalisée par le prêtre qui oint le néophyte avec le Saint Chrême et lui transmet de cette façon les dons du Saint-Esprit.

Le prêtre alors dit :

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu, Amen. »

Le Saint Chrême est composé de divers parfums et d’huile d’olive bénie.

Avec la Chrismation, la vie spirituelle de l’homme est renforcée, car il reçoit les dons du Saint Esprit : l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.

 1. L’ORDINATION.

Un autre Sacrement est l’Ordination. Avec l’Ordination, un croyant disposant des conditions préalables, se rendre digne de devenir membre du clergé.

C’est, en fait, le Sacrement pendant lequel le vœu particulier est lu par l’évêque au-dessus de la tête du postulant et la Grâce de Dieu descend pour l’oindre officier des Sacrements, successeur des Apôtres.

Premièrement il devient diacre, puis presbytre et finalement évêque. Le diacre diaconat assume de la diaconie, il est au service du prêtre et de l᾿évêque. Le presbytre peut conférer tous les Sacrements hormis les sacrements qui sont célébrés que par l’ordonné du troisième degré du sacrement, l’évêque. Uniquement les célibataires sont éligibles à devenir évêques, alors que des hommes mariés aussi sont éligibles à devenir presbytres. Uniquement les hommes sont ordonnés, selon la tradition de l’Église. Ceux qui seront ordonnés doivent faire preuve d’une foi solide, avoir une vie sage et spirituelle, une ferveur pour Dieu et une formation appropriée.

La fonction du prêtre est très importante et sacrée et pour cette raison le prêtre porte une grande responsabilité envers Dieu et les hommes.

 1. LA PÉNITENCE.

Un autre Sacrement est la Pénitence. Avec ce Sacrement institué par le Seigneur Lui-même, l’homme qui a péché, en confessant au prêtre qui est le représentant de Dieu, obtient le pardon de ses péchés. Nos âmes s’épuisent des mauvaises actions que nous faisons tous. Personne n’est sans péché devant Dieu. Les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes, les cultivés et les incultivés, nous tombons tous dans le péché. Toutefois Dieu nous pardonne, quand nous nous repentons sincèrement, car Il est compatissant et philanthrope plein d’amour.

Le prêtre doit être le seul qui entend les péchés commis et il n’est autorisé pas à dire ce qu’il a écouté à absolument personne. Alors la Pénitence de nos péchés est secrète. Le prêtre nous lit le vœu de Pénitence et ce moment-là est de grande joie dans le ciel pour les anges et les Saints grâce à notre repentir et nous nous sentons vraiment en sérénité et en paix en nous.

 1. L’EUCHARISTIE.

Le Sacrement le plus important c’est l’Eucharistie. Avec l’Eucharistie, pendant la Liturgie, le pain et le vin se transforment avec la grâce du Saint-Esprit en Corps et Sang du Seigneur.

Les croyants participent aux Saints Sacrements avec foi, dévotion, amour et crainte de Dieu. À ce moment-là, ils se sanctifient. Le Seigneur entre en eux. Ceux qui communient se sentent différents, sanctifiés et heureux.

Ce Sacrement est institué par le Seigneur Lui-même, pendant la nuit de la Dernière Cène dans la Chambre haute de Jérusalem. Le Jeudi saint, avant de Son Sacrifice, il a dit :

« Prenez, mangez, ceci est mon Corps... Buvez-en tous ; ceci est mon Sang ».

Les croyants doivent communier fréquemment et se préparer réalisant le jeûne, la prière, la pénitence et de la contemplation sacrée.

 1. LE MARIAGE.

Le Mariage est le Sacrement avec lequel un homme et une femme, membres de l’Église, sont unis devant Dieu et les hommes afin de vivre la vie commune.

Par le Mariage donc le couple est béni et s’enforce à réaliser son destiné sacré, ce qui est la fondation d’une famille et l’atteinte de la perfection.

Le service du Sacrement du Mariage a un caractère joyeux et tout ce qui se passe a un sens spirituel. N’oublions pas que le Seigneur a assisté un Mariage à Cana de Galilée et Il l’a béni, en accomplissant là-bas Son premier miracle.

 1. LA SAINTE ONCTION.

Finalement, la Sainte Onction est le sacrement pendant lequel le prêtre applique l'huile bénite sur les croyants et prie pour que leurs péchés soient pardonnés, pour qu’ils reçoivent la miséricorde de Dieu et surtout pour que les malades soient guéris.

Le service de la Sainte Onction comporte la lecture de sept apôtres et de sept évangiles. La Sainte Onction peut être célébré à domicile aussi, en invitant le prêtre chez nous et elle apporte une bénédiction remarquable pour toute la famille.

Trad: Metaxia Papathanassiou


Εκτύπωση   Email