«Ξενίας δεσποτικῆς καί ἀθανάτου τραπέζης...» - Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ'

mtetarti

Οἱ πιστοί ἔχουν στήν ψυχή τους τήν θεία πρόσκληση, τήν μοναδική γιά τήν συμμετοχή τους στόν Μυστικό Δεῖπνο. Ὁ Δεσπότης Χριστός, θύτης καί θῦμα, ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς προσκαλεῖ σ' αὐτό τό θεῖο Δεῖπνο.

Ἀλήθεια, μεταρσιωμένοι ἀπό τά χοϊκά καί καθαροί ἀπό τούς ρύπους τῆς ἁμαρτίας μέ τήν ἐξομολόγηση θά προσεγγίζουμε στό ἱερότατο Μυστήριο, τήν Θεία Εὐχαριστία καί ἱερότατο εἶναι τό χρέος μας νά ὑπάγουμε νά μεταλάβουμε Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον.


Εκτύπωση   Email